pewag peTAG – Software solution

peTAG solution is de win-winoplossing voor eindgebruikers, exploitanten van arbeidsmiddelen, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel, servicediensten en handelaren.

In peTAG manager kunnen eindgebruikers servicerelevante informatie online oproepen.
Zo hoeven controlerapporten niet telkens in de papieren versie te worden opgezocht. Deze informatie is ongeacht de locatie op de mobiele telefoon beschikbaar. Bovendien ontvangen de gebruikers een herinnering aan de servicetermijnen en kunnen controles aan de hand van checklijsten worden uitgevoerd.
Daarnaast biedt peTAG manager voor de servicedienst extra functies, waarmee per klant een overzicht van de bestaande situatie en de doorgevoerde controles mogelijk is.

Een herinneringsfunctie voor servicetermijnen, de directe toegang tot het serviceplatform, het uitvoeren van controles met behulp van checklijsten en het eenvoudig opstellen van controlerapporten: dit alles helpt om tijd en geld te besparen.

Ook handelaren profiteren van de innovatieve peTAG solution: Naast de ongecompliceerde toegang tot belangrijke productinformatie en keuringscertificaten via peTAG info, maakt peTAG manager het beheer van gegevens eenvoudiger.

Transparante kosten en hoge veiligheid van gegevens

In peTAG manager kunnen niet alleen pewag-producten, maar ook andere servicerelevante producten worden aangemaakt en beheerd. De prijs wordt gebaseerd op het aantal objecten, waarvoor het programma gebruikt gaat worden.

peTAG manager garandeert maximale veiligheid van gegevens!

  • Gegevens worden gehost op een externe server
  • Toegang tot klantspecifieke gegevens alleen voor de klant zelf dan wel, indien de klant hiervoor toestemming verleend heeft, in beperkte mate voor de servicedienst
  • Permanente updates ter voorkoming van gaten in de beveiliging
 StandardpeTAG solution
Transponder Bedrijfsfrequentie volgens ISO 15693

RFID 13,56 MHz

NFC 13,56 MHz

TAG-grootte≥ 8 mm≥ 4 mm
ReaderEigen leesapparaat (RFID-reader)Smartphone en RFID-reader
Overdracht van eenduidige code naar computer

Per Bluetooth of USB

Geen eigen overdracht nodig

Toegang tot webportaalPas na overdracht van de code op de computerSnelle directe toegang met de smartphone of naar keuze op de computer
ProductinformatieGebruiksaanwijzingen, informatiebladen enz. in papieren vorm of op de computerDigitaal direct op de smartphone of naar keuze op de computer, ongeacht de locatie
Productrelevante documentenIn papieren vorm in mappenProductrelevante documenten eenvoudig te vinden en direct te bekijken op de smartphone of naar keuze op de computer
GegevensbeheerGebruiker en servicedienst gescheiden van elkaarRechten voor gezamenlijk gebruik mogelijk

Intelligente oplossingen van pewag – peTAG solution

 

Eenvoudige datatransfer per smartphone met peTAG sensor

  • Geen speciaal leesapparaat meer nodig
  • Eenduidige productidentificatie direct op de smartphone
  • Directe toegang tot belangrijke productinformatie
  • Beheer van product- en servicerelevante gegevens ongeacht de locatie

Overzicht van peTAG solution

 

peTAG info biedt middels NFC-compatibele smartphone en peTAG sensor gratis toegang tot relevante productinformatie (draagvermogen, veiligheidsaanwijzingen, bedieningshandleiding, video, etc.).

 

peTAG manager is het all-in-one platform voor service en beheer. Gegevens zijn hier in real time beschikbaar op mobiele telefoon en tablet/computer. De peTAG manager is een uitbreiding tegen betaling van peTAG info.
Informatie direct op de smartphone oproepen
Met de nieuw ontwikkelde peTAG solution zijn belangrijke productgegevens en -informatie, zoals bijv. draagvermogen of gedetailleerde gebruiksaanwijzingen en keuringsrapporten, direct op de mobiele telefoon beschikbaar. Voorwaarde is uitsluitend een gangbare NFC-compatibele smartphone, die met een peTAG sensor uitgerust wordt.
Als objecten van een peTAG voorzien zijn, kunt u, mits er een internetverbinding aanwezig is, via het mobiele web peTAG info direct beschikken over relevante gegevens.

peTAG manager – meer voordelen voor geregistreerde gebruikers

Exploitanten van bedrijfsmiddelen en veiligheids- of onderhoudsmedewerkers die zich voor peTAG manager registreren, kunnen relevante gegevens voor service en beheer op de mobiele telefoon en op de pc bekijken, bewerken en zo eenvoudig voldoen aan de bewijsplicht volgens de AMVO [Oostenrijkse verordening betreffende arbeidsmiddelen].